REVIZE

BESO ARMATURY nabízí uživatelům průmyslových armatur a tlakových nádob komplexní služby v oblasti péče servisu, zkoušení, revize a školení obsluhy. Tím zvyšujeme a zajišťujeme bezpečnost práce uživatele a snižujeme celkové náklady na údržbu a provoz.

Opravujeme a zkoušíme pojistné ventily, regulátory tlaku, zpětné klapky, odvaděče kondenzátu, uzavírací ventily s ručním, elektrických i pneumatickým pohonem všech typů. Nabízíme výměnný způsob armatur pro maximální urychlení odstranění závady.

Při odstavení a uvedení zpět do provozu provádíme odborný dohled- Jsme schopni se přizpůsobit speciálním požadavkům zákazníka. Zajišťujeme prověření nastaveného otevíracího tlaku včetně vystavení protokolu o zkoušce i přenastavení otevíracího tlaku dle přání a potřeby zákazníka.

Revizi tlakových nádob provádí náš revizní technik s potřebnými zkouškami a certifikáty.

Pro své klienty zabezpečujeme i revizi tlakových nádob stabilních tak, jak ukládá ČSN 69 0012 a kontrolu technických zařízení dle ČSN 06 0830.